Tìm kiếm
Thông tin mới
Giấy mời dự Chương trình ngoại khóa về quyền trẻ em với chủ đề “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

(26-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  16 /GM-GD&ĐT

 

TP. Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

 GIẤY MỜI

Dự Chương trình ngoại khóa về quyền trẻ em với chủ đề

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”


Kính gửi: BGH, tổng phụ trách Đội các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 1722/KH- SGD&ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc xây dựng mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2017;

Thực hiện công văn số 313/GD&ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của phòng GD&ĐT thành phố về việc triển khai tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017; Công văn số 338/GD & ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2017 của phòng GD & ĐT thành phố về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức ngoại khóa về quyền trẻ em với chủ đề “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

1. Chủ trì: Trưởng phòng GD&ĐT thành phố.

2. Đơn vị thực hiện: Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Sơn La.

3. Thành phần mời

- Lãnh đạo phòng phổ thông Sở GD&ĐT Sơn La.

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố.

- Tổ chuyên môn cấp THCS phòng GD&ĐT thành phố.

- Đại diện BGH, các đồng chí tổng phụ trách Đội các trường THCS trên địa bàn thành phố.

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.

4. Thời gian, địa điểm

 

- Thời gian: Hồi 14 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 03/03/2018.

 

- Địa điểm: Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Sơn La.

Phòng GD&ĐT thành phố trân trọng kính mời đại biểu và các đồng chí tới dự đầy đủ, đúng thời gian./.

Nơi nhận:

 - Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online