Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 việc

(12-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 38/GD&ĐT

V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Căn cứ Kế hoạch số 29/ KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018;

Thực hiện Công văn số 158/SGDĐT-VP ngày 02/02/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt Kế hoạch số 29/ KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hoá và giáo dục nếp sống cho con người. (Kèm theo Kế hoạch số 29/ KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La).

2. Thực hiện tốt về nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động tích cực để đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

3. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động như: Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội nghị, tọa đàm, triển lãm tranh ảnh về chủ đề hạnh phúc… để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc phù hợp với từng đơn vị, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và hiệu quả.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Báo cáo về Phòng chậm nhất ngày 25/3/2018 (qua bộ phận Tổng hợp – Đ/c Vân Anh) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Sở GD./.    

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online