Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc phòng, chống rét đậm, rét hại

(9-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 39/GD&ĐT

V/v phòng, chống rét đậm, rét hại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Căn cứ Công văn số 442/UBND-KT ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rét đậm, rét hại;

Thực hiện Công văn số 171/SGDĐT-VP ngày 05/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phòng, chống rét đậm, rét hại, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh được tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, ở vùng núi cao đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Các đơn vị nhà trường chỉ đạo quyết liệt, áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng, chống rét cho học sinh. Ban giám hiệu các nhà trường thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho học sinh (đặc biệt chú trọng các điểm trường lẻ, khó khăn). Chủ động có biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, đảm bảo sức khoẻ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi

3. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng, tránh. Khi nhiệt độ xuống thấp cho học sinh nghỉ học theo quy định.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online