Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc trồng cây phân tán năm 2018

(9-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 40/GD&ĐT

V/v trồng cây phân tán năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      TP. Sơn La, ngày 9 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa     bàn thành phố

 

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018;

Thực hiện thông báo  số 14/TB-SGDĐT ngày 2/02/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La thông báo phân công các đoàn tham gia lễ ra quân phát động trồng cây tại khu trung tâm hành chính và các huyện, thành phố nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 16/1/2017 của UBND thành phố Sơn La về kế hoạch trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn thành phố Sơn La;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia phong trào trồng cây phân tán, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của trồng cây phân tán gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình xây dựng nông thôn với phát triển kinh tế - xã hội và chương trình bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) theo phân công (danh sách kèm theo).

2.1. Tổng số cây trồng là 428 cây, trong đó:

a) Kế hoạch trồng cây trồng cây nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất tại khuôn viên một số đơn vị nhà trường trên địa bàn thành phố: 261 cây/51 trường.

b) Kế hoạch trồng cây trồng cây nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) tại khuôn viên một số đơn vị nhà trường trên địa bàn thành phố: 167 cây/51 trường

2.2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và nguồn cây trồng:

a) Các đơn vị nhà trường căn cứ vào điều kiên đất đai, khí hậu của đơn vị; không gian cảnh quan môi trường sinh thái và địa điểm trồng theo đúng danh mục cây trồng theo Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán tại Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018;

b) Tiêu chuẩn cây trồng phân tán phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Cây tối thiểu trên 2 năm tuổi; đảm bảo về đường kính gốc > 1cm, chiều cao > 1m cây đơn thân chưa phân cành; cây thẳng, dáng cân đối, không sâu bệnh....

2.3. Thời gian tổ chức trồng cây:

Các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tổ chức các đợt phát động ra quân trồng cây vào các thời điểm sau:

a) Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mậu Tuất năm 2018 hưởng ứng lời phát động “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức ra quân các đơn vị trường học đồng loạt trồng trên địa bàn thành phố vào ngày 23/2/2018 (Thứ 6 ngày 08/01 Mậu Tuất).Lưu ý: Trường tiểu học Chiềng Ngần và trường THCS Chiềng Ngần chuẩn bị chu đáo cây trồng, hố trồng cây, dụng cụ và các điều kiện cần thiết để đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng tham gia trồng cây.

b) Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Thời gian bắt đầu từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 28/5/2018.

3. Nguồn kinh phí: Thực hiện xã hội hoá, Nguồn tự chủ các đơn vị trường học.

4. Yêu cầu

- Hiệu trưởng các đơn vị nhà trường chỉ đạo tổ chức trồng cây phân tán phải đảm bảo đúng kỹ thuật; phải đặc biệt được quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ sau tổ chức trồng cây và gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc sau khi trồng đến từng lớp, từng cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên…

- Việc trồng cây phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; đẩy mạnh xã hội hoá để từng bước giảm dần về sử dụng kinh phí của Nhà nước trong tổ chức trồng cây phân tán.

- Đồng chí Hiệu trưởng các đơn vị nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện trồng cây phân tán đến đâu được đến đó, không thực hiện theo hình thức, phong trào. Xác định vị trí, cơ cấu loài cây trồng, số lượng cây trồng, giao trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Sau đợt trồng cây, tổ chức nghiệm thu, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây gắn với việc đánh giá nhiệm vụ hàng năm và kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và đơn vị.

5. Hiệu trưởng các đơn vị nhà trường có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trồng cây phân tán dịp tết cổ truyền Mậu Tuất trước ngày 20/2/2018.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trồng cây phân tán dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày 5/9/2018. Báo cáo gửi về phòng GD&ĐT thành phố (qua bộ phân Tổng hợp – Đ/C Vân Anh)./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 Tải kế hoạch trồng cây 2018

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online