Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021

(8-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 30/GD&ĐT

V/v phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 01 tháng 02 năm 2018

  

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

       Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021;

Thực hiện Công văn số 192/SGDĐT-VP ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phối hợp với Trung tâm y tế các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết phòng, chống bệnh Dại; thực hiện quản lý tốt xúc vật nuôi.

2. Đưa nội dung giáo dục sức khoẻ và kiến thức phòng, chống bệnh Dại, xử trí vết thương khi bị xúc vật cắn,… vào các buổi học ngoại khoá, tổ chức các buổi tìm hiểu về bệnh Dại và một số cách phòng, chống trong nhà trường.

3. Giám sát, quản lý tốt sức khoẻ của học sinh, thông báo ngay cho Trung tâm y tế các xã, phường và phòng GD&ĐT thành phố khi phát hiện học sinh mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh để kịp thời phố hợp xử lý.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online