Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc phối hợp triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

(12-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 14 /GD&ĐT

V/v phối hợp triển khai chương trình

"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2018

                     

         Kính gửi: BGH các trường TH Trần Quốc Toản; THCS Nguyễn Trãi;

                            THCS Lê Quý Đôn; THCS Quyết Thắng; THCS Chiềng Đen;

                            THCS Chiềng Sinh.

 

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh và sinh viên giai đoạn 2015-2018 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam ký ngày 24/9/2015, trên cơ sở Công văn số 56/CV-HM2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hùng Mạnh. Để tổ chức, triển khai chương "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho học sinh tại các trường Tiểu học, THCS hiệu quả và thiết thực góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số việc sau:

          1. Xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể phối hợp với Công ty TNHH TM&DV Hùng Mạnh tổ chức, triển khai chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho học sinh năm học 2017-2018.

          2. Chủ động mời: Ban ATGT thành phố, Công an thành phố, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, đại biểu phòng GD&ĐT thành phố, đại biểu xã, phường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia chương trình.

          3. Thời gian Công ty TNHH TM&DV Hùng Mạnh dự kiến tổ chức chương trình từ ngày 15/01/2018 đến ngày 01/02/2018, cụ thể như sau:

          Ngày 15/01/2018: Tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Trãi   - Buổi sáng;

Ngày 15/01/2018: Tổ chức tại Trường THCS Lê Quý Đôn   - Buổi chiều;

Ngày 17/01/2018: Tổ chức tại Trường THCS Quyết Thắng  - Buổi chiều;

Ngày 19/01/2018: Tổ chức tại Trường THCS Chiềng Đen    - Buổi chiều;

Ngày 20/01/2018: Tổ chức tại Trường THCS Chiềng Sinh   - Buổi chiều;

Ngày 01/02/2018: Tổ chức tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản - Buổi chiều.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT, (Đ4b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lò Văn Hưng

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online