Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2018

(11-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 13/GD&ĐT

V/v triển khai phòng, chống dịch bệnh

truyền nhiễm ở người năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

 Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2018;

Thực hiện Công văn số 02/SGDĐT-VP ngày 02/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt và triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2018.

2. Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh… những hiểu biết, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; lựa chọn thời điểm tuyên truyền về các bệnh truyền nhiễm tại địa phương, lưu ý các bệnh theo mùa, theo tuổi. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường mầm non và tiểu học.

3. Thực hiện tốt công tác giám sát và quản lý sức khoẻ của học sinh, báo ngay cho phòng GD&ĐT thành phố và cơ quan y tế khi phát hiện có học sinh mắc bệnh để cách ly điều trị kịp thời, tránh để dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.

4. Đưa nội dung giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng chống bệnh sởi, chân tay miệng, bệnh dại, bệnh cúm… vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp vào các buổi học ngoại khóa; tổ chức các buổi toạ đàm, hướng dẫn học sinh tìm hiểu về một số bệnh thông thường theo mùa và cách phòng tránh trong trường học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online