Tìm kiếm
Thông tin mới
Thông báo về thời gian khai mạc, tổng kết và tổ chức các nội dung thi Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La lần thứ hai, năm học 2017-2018

(11-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 05 /TB-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

          TP Sơn La, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 THÔNG BÁO

Về thời gian khai mạc, tổng kết và tổ chức các nội dung thi

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La

lần thứ hai, năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-GD&ĐT ngày 04/12/2018 của phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La lần thứ hai năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo thời gian khai mạc, tổng kết và tổ chức các nội dung thi của Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian

1.1. Khai mạc: 14 giờ ngày 15/01/2018.

Địa điểm: Trường TH Quyết Thắng

1.2. Thời gian cụ thể các nội dung thi:

- Bốc thăm thứ tự thi và phòng thi của phần thi Ứng xử và Kể chuyện: 16h30 ngày 10/01/2018 tại phòng GD&ĐT thành phố.

- Thi Hiểu biết: từ 15h30 đến 17h00 ngày 15/01/2018 (Sau khai mạc)

- Thi Ứng xử: Từ 07h30 ngày 16/01/2018

- Thi Kể chuyện: Từ 07h30 ngày 17/01/2016

                   + Buổi sáng: từ 07h 30 đến 11h30

                   + Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30

1.3. Tổng kết:      Hồi 15 giờ ngày 19/01/2018

                             Địa điểm: Trường TH Quyết Thắng

2. Thành phần mời dự khai mạc và tổng kết Hội thi

- Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La;

- Lãnh đạo UBND thành phố;

- Đại biểu Hội Khuyến học thành phố;

- Ban lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư kí, Ban coi thi;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố;

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường Tiểu học;

- Trưởng đoàn và Giáo viên dự thi.

- Học sinh khối 4 và 5 trường Tiểu học Quyết Thắng.

3. Trang phục tham dự khai mạc và tổng kết

- Đối với nam: áo trắng sơ-vin, quần sẫm màu, cavat

- Đối với nữ: áo dài hoặc trang phục dân tộc

4. Phân công chuẩn bị chương trình văn nghệ khai mạc và tổng kết

- Khai mạc: TH Chiềng Lề, TH Quyết Tâm, TH Tô Hiệu (Mỗi trường chuẩn bị 02 tiết mục)

- Tổng kết: TH Quyết Thắng, TH Ngọc Linh, TH Trần Quốc Toản, (Mỗi trường 01 tiết mục học sinh); Giáo viên (02 tiết mục) theo danh sách triệu tập riêng.

- Dẫn chương trình văn nghệ khai mạc, tổng kết: Nguyễn Thị Dung - Giáo viên trường TH Trần Quốc Toản.

- Nhạc công chương trình văn nghệ khai mạc, tổng kết: Dương Tuấn Vũ - Giáo viên trường TH Ngọc Linh.

Thông báo này thay giấy mời. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các nhà trường thông báo tới giáo viên dự thi để thực hiện./.

 

Nơi nhận:  

- TT lãnh đạo (B/c);

- Các trường Tiểu học;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, CMTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online