Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc phối hợp triển khai hướng dẫn các môn thể thao dân tộc

(9-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 07/GD&ĐT

V/v phối hợp triển khai hướng dẫn các môn thể thao dân tộc 

     

TP. Sơn La, ngày 07 tháng 01 năm 2018

 

 

          Kính gửi: Ban giám hiệu các trường THCS trên địa bàn thành phố

Căn cứ Chương trình phối hợp liên ngành số 520/CT-LN ngày 20/4/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về phát triển TDTT học đường giai đoàn 2016 - 2020;

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố phối hợp với phòng thể thao quần chúng - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Sơn La tổ chức huấn luyện kỹ, chiến thuật, phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài, Luật cho các đơn vị nhà trường cấp THCS (Đây là hoạt động sự nghiệp không 

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm văn hóa -Thể thao thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THCS trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau:

1. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, phối hợp tốt với cán bộ chuyên môn của hai trung tâm xây dựng lịch luyện tập cho phù hợp.

2. Chọn cử giáo viên, học sinh nhiệt tình, tâm huyết, có khả năng trong các môn Kéo co và Đẩy gậy tham gia luyện tập.

3. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ luyện tập để nội dung tập huấn đạt kết quả cao.

4. Việc cử cán bộ giáo viên và học sinh tham gia không làm ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên và thực hiện nhiêm vụ của nhà trường.

Thời gian tổ chức huấn luyện: từ tháng 01 - 05/2018.

Đề nghị Ban giám hiệu các trường THCS trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng thể thao QC-TT HL&TĐ TDTT tỉnh;

- Phòng GD&ĐT;

- Trung tâm VH-TT TP;

- Các trường THCS;

- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online