Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ trường MN, phổ thông

(9-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 09 /GD&ĐT

V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ trường MN, phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTP. Sơn La, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: BGH các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố

 

          Thực hiện Công văn số 06/SGDĐT-KHTC ngày 04/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ trường mầm non và phổ thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường thực hiện một số việc sau:

1. Các đơn vị trường báo cáo thông tin, số liệu theo biểu mẫu, gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp như sau:

- Các trường mầm non báo cáo thông tin, số liệu theo Biểu 1 và Biểu 5;

- Các trường tiểu học báo cáo thông tin, số liệu theo Biểu 2 và Biểu 6;

- Các trường THCS báo cáo thông tin, số liệu theo Biểu 3 và Biểu 7.

* Lưu ý: (1) Trước khi nhập thông tin vào các biểu mẫu, yêu cầu các đơn vị trường đọc kĩ phần ghi chú cuối mỗi biểu mẫu; (2) Điền đầy đủ, chính xác các thông tin vào biểu mẫu; (3) Không chỉnh sửa các công thức trong biểu mẫu.

Biểu mẫu (ký tên đủ thành phần, đóng dấu), lập thành 03 bộ: Lưu tại đơn vị 01 bộ, gửi phòng GD&ĐT 01 bộ, phòng GD&ĐT nhận để gửi Sở GD&ĐT 01 bộ.

2. Thời gian hoàn thành:

- Trong ngày 24/01/2018, các đơn vị trường MN, TH, THCS hoàn thành gửi bản mềm vào hòm thư điện tử: hoangdat512@gmail.com

- Trong ngày 25/01/2018, các đơn vị gửi đủ biểu mẫu bằng bản in đã ký của trường về phòng GD&ĐT thành phố (qua bộ phận Tổng hợp - Đ/c Hoàng Tiến Đạt).

Đây là nội dung quan trọng, liên quan đến các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng các đơn vị trường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT thành phố về kết quả triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT (Đ6b) .

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 

Tải biểu mẫu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online