Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hành động tăng trưởng xanh Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2020

(4-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 03/GD&ĐT

V/v hành động tăng trưởng xanh Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Căn cứ Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 21/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về Hành động tăng trưởng xanh tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 2005/KH-SGDĐT ngày 26/12/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về Hành động tăng trưởng xanh Ngành GD&ĐT giai đoạn 2018-2020, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các đơn vị nhà trường; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến các trang thiết bị công nghệ cao, tiết kiệm.

2. Tuyên truyền nâng cao, nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; lồng ghép kiến thức về tiết kiệm năng lượng vào trong các chương trình, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá, các môn học có liên quan.

3. Các đơn vị trường học có tổ chức nấu ăn bán trú tập trung thực hiện tuyên truyền, tham gia tập huấn về các thực phẩm giàu dinh dưỡng.

4. Động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh thúc đẩy nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học nhằm phát minh ra các phương tiện gần gũi với môi trường và tham gia các cuộc thi khoa học – kỹ thuật do ngành, thành phố, tỉnh tổ chức.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch hợp vệ sinh; các công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh trong các đơn vị nhà trường.

6. Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua các loại hình tham quan, dã ngoại tại các khu du lịch sinh thái, cộng đồng, các mô hình “Siêu vườn trường” tại các khu danh lam trên địa bàn, qua đó nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch cho học sinh.

7. Tổ chức trồng cây phân tán hàng năm nhằm tạo không khí trong lành, môi trường học tập thân thiện.

8. Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; phong trào tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí điện, nước, giấy…; có ý thức bảo vệ và làm giàu thêm đối với tài nguyên và của cải xã hội.

9. Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức: qua băngzôn, khẩu hiệu, tờ rơi…, trang Website của đơn vị.

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nhà trường trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT thành phố (qua bộ phận Tổng hợp – đ/c Vân Anh) định kỳ hàng quý  (02/3), 06 tháng (02/6), hàng năm (trước ngày 30/10)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online