Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc nộp hồ sơ đăng ký lớp LLCT-HC năm học 2018-2019

(4-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 05 /GD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Sơn La, ngày  04  tháng 01 năm 2018

V/v nộp hồ sơ đăng ký lớp LLCT-HC

năm học 2018-2019

 

 

         

Kính gửi :   Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS;

Thực hiện Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 13/12/2017 của Thành ủy Sơn La về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả xét duyệt của Thành ủy về việc cử tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, phòng GD&ĐT thành phố Sơn La thông báo và yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số việc sau:

1. Hoàn thành hồ sơ đăng ký khóa học

Các đơn vị trường học hướng dẫn các cá nhân đã được duyệt tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm học 2018-2019 (Danh sách kèm theo) hoàn thành hồ sơ gồm:

+ Đơn xin đi học lớp Trung cấp LLCT- HC;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (Chứng thực);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp sư phạm cao nhất.(Chứng thực);

+ Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa huyện, tỉnh hoặc tương đương;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-TCTW (Có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, Hiệu trưởng ký xác nhận). Sơ yếu lý lịch các cá nhân có thể tải tại mục Biểu mẫu, Website phòng GD&ĐT thành phố.

Hồ sơ cá nhân đựng trong túi bìa trắng kích thước 25x34, ghi rõ bên ngoài "Hồ sơ lớp Trung cấp LLCT-HC năm học 2018-2019".

2. Thời gian

Chậm nhất trong ngày 08/01/2018, các cá nhân trực tiếp mang nộp bộ hồ sơ cho đồng chí Đoàn Văn Thắng, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Sơn La. Khi nộp hồ sơ đề nghị mang kèm theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị và cá nhân khẩn trương thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Đào Văn Quang

 Danh sách học viên đã được phê duyệt

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online