Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về thu các khoản vận động, tự nguyện đóng góp tại các trường trên địa bàn thành phố

(9-10-2017)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 292/GD&ĐT

V/v thu các khoản vận động, tự nguyện đóng góp tại các trường trên địa bàn thành phố

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      TP. Sơn La, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Căn cứ Công văn số 3178/UBND-KGVX ngày 04/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thu các khoản vận động, tự nguyện đóng góp tại các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo và hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu BGH các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc thành phố:

1.1. Thực hiện nghiêm túc việc thu các khoản thu theo đúng quy định của Nhà nước; các khoản thu, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người, các tổ chức đóng góp. Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hoá để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

1.2. Đối với các khoản thu vận động tự nguyện đóng góp (Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ đội, quỹ khuyến học, quỹ Chữ thập đỏ) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng đội Trung ương; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; các bộ, ngành Trung ương. Tuyệt đối không được thu thêm hoặc cao hơn mức quy định.

1.3. Hỗ trợ kịp thời các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, bảo đảm để tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

1.4. Thực hiện công khai kết quả thu, chi các khoản vận động, đóng góp tự nguyện theo các văn bản chỉ đạo hiện hành của Nhà nước và của Ngành.

1.5. Báo cáo tình hình vận động, đóng góp đối với các khoản thu trên năm học 2017-2018 (đến ngày 18/10/2017) gửi phòng GD&ĐT thành phố (trực tiếp đ/c Đoàn Thị Bích Yến) chậm nhất vào hồi 11giờ 30 phút ngày 19/10/2017.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, đồng thời phối hợp tham mưu cho UBND thành phố tiến hành thanh tra việc triển khai thực hiện của các nhà trường; xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục cố tình vi phạm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và thật sự hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Tập thể LĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT .

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online