Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hướng dẫn cập nhật và triển khai tài khoản Quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffice

(4-10-2017)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 291 /GD&ĐT

V/v hướng dẫn cập nhật và triển khai tài khoản Quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffice

 

 

Tp.Sơn La, ngày 04 tháng 10 năm 2017

               

Kính gửi:       BGH các trường mầm non, tiểu học và THCS;

Thực hiện hợp đồng kinh tế giữa VNPT Sơn La với phòng GD&ĐT thành phố về việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffice 3.0, phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Mỗi đơn vị trường học được cấp 01 tài khoản truy nhập vào hệ thống với tên tài khoản là họ và tên của Hiệu trưởng trường. Mật khẩu tạm gửi kèm (Danh sách các trường gửi kèm). Khi Hiệu trưởng nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, tài khoản phải được chuyển bàn giao cho người kế nhiệm quản lý, sử dụng. Nghiêm cấm việc chiếm dụng, sử dụng trái phép tài khoản.

2. Trước khi chính thức khai thác phần mềm, yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện một số việc sau:

- Truy cập vào trang web:  pgdtpsonla.vnptioffice.vn

- Khai báo tên đăng nhập của đơn vị mình với mật khẩu tạm thời Vnpt@123

- Vào chức năng Hệ thống, chọn mục đổi mật khẩu. Tiến hành đổi mật khẩu mới để đảm bảo tài khoản của đơn vị không có người khác sử dụng. (Lưu ý phải nhớ mật khẩu mới)

- Chọn mục Thông tin cá nhân để cập nhật thông tin của các cá nhân hiệu trưởng.

Hiệu trưởng có thể giao cho 01 Phó hiệu trưởng, 01 giáo viên hoặc 01 nhân viên để cùng sử dụng tài khoản theo sự ủy quyền, phân công của Hiệu trưởng. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng khi xử lý văn bản trên hệ thống.

Nếu các trường có nguyện vọng thực hiện triển khai phần mềm chuyển văn bản đến từng cá nhân trong đơn vị, đề nghị BGH làm việc trực tiếp với VNPT để được tư vấn, giải đáp.

3. Hàng ngày, người sử dụng phải truy cập thường xuyên vào hệ thống để xử lý các văn bản đi, đến, xây dựng lịch công tác của hiệu trưởng, của trường và thực hiện các tính năng khác của phần mềm.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị trường học triển khai khai thác tốt phần mềm. Nếu có khó khăn, liên hệ với VNPT Sơn La hoặc phụ trách phòng GD&ĐT thành phố hỗ trợ, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- CCVC phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải danh sách tài khoản

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online