Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh năm 2018 của EF

(2-5-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 112/GD&ĐT

V/v tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh năm 2018 của EF

 (KHẨN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Thực hiện Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh năm 2018 của EF, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo cho giáo viên tiếng Anh của đơn vị các thông tin về Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh năm 2018 của EF, cụ thể như sau:

1.1. Mục đích: Để tiếp nối và hỗ trợ cho các chương trình phát triển giáo viên ngoại ngữ ở Việt Nam, thực hiện mục tiêu bồi dưỡng giáo viên của Đề án dạy học ngoai ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF Education First tổ chức Chương trình Bồi dưỡng nâng cao Năng lực cho giáo viên toàn cầu của Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF nhằm giúp đỡ các giáo viên tiếng Anh trên khắp thế giới tiếp cận với những thông tin và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất.

1.2. Thông tin cụ thể:

- Thời gian: Từ ngày 12/4/2018 đến hết ngày 17/5/2018.

- Đối tượng: Giáo viên/Giảng viên tiếng Anh.

- Hình thức: Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí trên website: http://www.ef.com/webinars. Việc đăng ký kéo dài cho đến hết ngày 17/5/2018.

- Cách xem lại: Nếu bỏ lỡ bất kỳ buổi hội thảo nào, các thầy, cô có thể xem lại phần ghi hình tại đường liên kết sau: http://www.ef.com/hub/17/teacher-development-certificate/

- Giảng viên: 06 buổi Webinars sẽ do các giáo sư và chuyên gia về giảng dạy Ngôn ngữ hàng đầu thế giới người Anh, Mỹ... với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.

- Chứng nhận: Sau khi tham gia 06 buổi hội thảo trực tuyến (bằng cách tham gia trực tiếp hay xem lại) và trả lời đầy đủ các câu hỏi cuối bài, các giáo viên sẽ được nhận chứng chỉ chứng nhận đã tham gia khoá học “Phát triển Năng lực Giáo viên” của EF (Teacher Development Certificate).

- Nội dung: Chương trình gồm 06 buổi hội thảo trực tuyến (Webinars), mỗi buổi kéo dài 01 tiếng.

Để có thêm thông tin chi tiết về chương trình, giáo viên có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.ef.com/webinars, hoặc liên hệ với Văn phòng EF Việt Nam theo số điện thoại: 028.7109.5252 (gặp ông Đại Nguyễn), hoặc email: dai.nguyen@ef.com.

2. Các đơn vị nhà trường triển khai và yêu cầu giáo viên tiếng Anh của đơn vị đăng ký tham gia khoá học (trực tiếp hoặc xem lại). Sau khi kết thúc khoá học, viết bài thu hoạch về những nội dung đã tiếp thu được sau khoá học, ý tưởng áp dụng kiến thức tiếp thu được vào thực tế giảng dạy của bản thân.

3. Những giáo viên hoàn thành chương trình và có đầy đủ bài thu hoạch theo yêu cầu được công nhận hoàn thành chương trình tự bồi dưỡng năm học 2017-2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Lò Văn Hưng

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online