Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

(27-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 102/GD&ĐT

V/v thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg

ngày 21/12/2017 của Thủ tướng

Chính phủ về tăng cường công tác

dinh dưỡng trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Thực hiện Công văn số 457/SGDĐT-VP ngày 12/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới. Tập trung phổ biến các khuyến nghị, chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp trong từng nhóm tuổi, nhóm đối tượng đặc thù và sử dụng nguồn thực phẩm tại địa phương phù hợp với từng khẩu vị. Tăng cường giáo dục dinh dưỡng và thể chất trong hệ thống trường học. Xây dựng và triển khai chương trình dinh dưỡng học đường. Từng bước thực hiện thực đơn tiết chế dinh dưỡng và sữa học đường cho lứa tuổi mầm non và tiểu học.

2. Lồng ghép các chương trình giáo dục thay đổi hành vi về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với trẻ em, học sinh trong trường học vì mục đích phát triển trẻ thơ toàn diện.

3. Phối hợp chặt chẽ giữa với gia đình để giáo dục hướng dẫn về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp cho trẻ em, học sinh, đặc biệt là nhóm tuổi tiền dậy thì và dậy thì. Tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý.

4. Phối hợp với cơ quan Y tế triển khai chương trình sữa học đường, tăng cường vận động thể lực cho trẻ em, học sinh. Không quản cáo và kinh doanh đồ uống có cồn, nước ngọt có ga và các thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ trong trường học ; theo dõi, giám sát tình trạng dinh dưỡng, các can thiệp dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, học sinh trong trường.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trực thuộc trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về phòng GD&ĐT thành phố (qua bộ phận Tổng hợp - Đ/c Vân Anh) chậm nhất ngày 08/11/2018 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online