Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2018

(27-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 99/GD&ĐT

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Thực hiện Công văn số 463/SGDĐT-VP ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2018.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nước sạch, vệ sinh môi trường. Nâng cao nhận thức thay đổi hành vi việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh cá nhân. Hướng dẫn các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn trong nhà trường và tại gia đình. Tăng cường thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho học sinh.

3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, phường để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức toạ đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ… Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình, trường học và địa bàn công cộng. Tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Tích cực tuyên truyền phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và môi trường sống, ngăn cấm việc phá rừng lấy củi.

 3. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 đến 15/5/2018, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 và lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ 30/4 và 01/5/2018. Treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Nội dung cụ thể như sau:

Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”;

Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng”;

Xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ sức khoẻ của con bạn, chính bạn và gia đinh bạn ”;

Sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em”;

Hãy cho trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh”;

Rửa tay với xà phòng nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh để phòng ngừa bệnh tiêu chảy và chân tay miệng cho trẻ em”.

 “Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đinh bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”.

Sử dụng nước tiết kiệm – hiệu quả là bạn chia sẻ cơ hội cho mọi người.”.

Các đơn vị trường học căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 đảm bảo, thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa và hiệu quả.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trực thuộc trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (qua bộ phận Tổng hợp - Đ/c Vân Anh) chậm nhất ngày 11/5/2017 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online