Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc đảm bảo an toàn trong trường học

(26-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 108/GD&ĐT

V/v đảm bảo an toàn trong trường học

 

(KHẨN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

 

Ngày 19/4/2018, tại trường tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 01 học sinh tử vong, 01 học sinh bị thương nặng;

Thực hiện Công văn số 505/SGDĐT-VP ngày 20/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc đảm bảo an toàn trong trường học, để tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Công văn số 1259/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/4/2018 của Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 440/SGDĐT-VP ngày 09/4/2018 của Sở GD&ĐT và Công văn số 91/GD&ĐT ngày 12/4/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trong trường học.

2. Chấp hành và tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông trong trường học; thực hiện nghiêm, đứng các quy định của luật giao thông, nghiêm cấm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

3. Rà soát các điều kiện về đảm bảo an toàn trong trường học, đặc biệt là các khu vực để xe. Tăng cường công tác bảo vệ trường học, đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện đúng các quy định về trực bảo vệ và báo cáo.

4. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng các đơn vị nhà trường chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên theo phân cấp quản lý.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Lò Văn Hưng

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online