Tìm kiếm
Thông tin mới
Giấy mời dự lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Sơn La năm 2018

(20-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 41/GM-GD&ĐT

           

TP. Sơn La, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

GIẤY MỜI

Dự lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

thành phố Sơn La năm 2018


Kính gửi: - Các trường Mầm non, Tiểu học có tổ chức cho học sinh ăn tại trường trên địa bàn thành phố Sơn La;

Trường THCS Nguyễn Trãi.

 

Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND thành phố Sơn La về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, UBND thành phố tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Sơn La năm 2018.

1. Thành phần Ngành GD&ĐT thành phố:

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường có tổ chức cho học sinh ăn tại trường trên địa bàn;

- Trường THCS Nguyễn Trãi cử 200 người tham gia.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 24/4/2018.

- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trãi, Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Phòng GD&ĐT thành phố kính mời và đề nghị các đồng chí tới dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

Lò Văn Hưng

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online