Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc chọn cử thi sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ IV – năm 2018

(20-4-2018)

 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÀNH PHỐ SƠN LA


Số: 03 /PH-GD&ĐT-ĐTN

 

 V/v chọn cử thi sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ IV – năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Sơn La, ngày 20  tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:    - BGH các trường THCS; Tiểu học;

                    - BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc

  Thực hiện kế hoạch phối hợp số 06/KHLN-ĐTN-ĐHTB ngày 02/4/2018   giữa Ban Thường vụ tỉnh đoàn và trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ IV - năm 2018, Phòng GD&ĐT thành phố - Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị BGH các trường THCS; Tiểu học; BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. BGH các trường tiểu học, THCS thông báo, quán triệt kế hoạch số 06/KHLN-ĐTN-ĐHTB ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn và trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ IV - Năm 2018 và thể lệ cuộc thi tới các em học sinh.

2. Mỗi đơn vị trường tổ chức cho học sinh đăng ký, chọn cử 02 học sinh có chất lượng tốt nhất, lập danh sách gửi về phòng GD&ĐT thành phố. Hồ sơ các thí sinh tham gia Hội thi gửi về phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 05/5/2018.

Trên cơ sở danh sách đăng ký của các trường, phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với Thành đoàn Sơn La chọn 04 học sinh Tiểu học, 04 học sinh THCS tham gia Hội thi cấp tỉnh. Khuyến khích mỗi đơn vị tham gia thi phần mềm sáng tạo.

Phòng GD&ĐT thành phố, Thành đoàn Sơn La đề nghị BGH các đơn vị trường học quan tâm thực hiện./.

 

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Trần Quốc Bình

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 (Đã ký) 

Mè Thị Niên

 Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online