Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018"

(9-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 84/GD&ĐT

V/v triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2018

              

           Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 410/SGDĐT-VP ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018", phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số việc sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 27/3/2018 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh; tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh về mục đích ý nghĩa của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể là:

- Nâng cao năng lực quản lý mua bán, tiếp nhận sử dụng, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các trường học, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng không an toàn thực phẩm từ sản xuất, mua bán, sử dụng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh, không để xảy ra ngộ độc, mất an toàn thực phẩm trong đơn vị.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nấu ăn, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, cung cấp, chế biến thực phẩm cho các trường học về chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước.

- Các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, trường học tăng cường công tác thanh  tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ cơ sở cung ứng dịch vụ thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, lưu thông cho trường học theo đúng hợp đồng, cam kết. Kiên quyết xử lý, đề xuất các cơ quan pháp luật liên quan xem xét xử lý hành vi làm mất an toàn thực phẩm, gây tổn hại sức khỏe cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

2. Kế hoạch thực hiện tập chung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Từ nay đến cuối năm học 2017-2018 thực hiện tốt công tác truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng an toàn thực phẩm, phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc, mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm tập thể, các bệnh truyền qua thực phẩm tại đơn vị.

- Chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng Lễ phát động triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm do UBND thành phố phát động. Huy động mọi lực lượng nhà trường cùng tham gia với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chính quyền, nhân dân địa phương triển khai chiến dịch truyền thông an toàn thực phẩm, tổ chức linh hoạt bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, kể cả lồng ghép tích hợp dạy học trong một số môn học, các hoạt động ngoại khóa. Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm thông qua các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm, biểu diễn văn nghệ,... phù hợp với điều kiện của nhà trường.

- Cán bộ quản lý các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, vai trò trong việc tổ chức triển khai thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cá nhân, tổ chức trong việc sản xuất cung ứng thực phẩm an toàn vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể trong đơn vị; kiên quyết không để xảy ra ngộ độc, mất an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên nấu ăn tập trung bán trú, những người liên quan được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, nhằm nâng cao kỹ năng, hiểu biết, trách nhiệm, đảm bảo an toàn thực phẩm tuyệt đối tại các bếp ăn tập thể.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hợp đồng, cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn cho đơn vị, đảm bảo công khai minh bạch các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu tiếp nhận, chế biến, phân phối, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Trên đây là nội dung thực hiện Công văn số 410/SGDĐT-VP ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La. Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (Đã ký)

Lò Văn Hưng

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online