Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tổ chức giao lưu bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm ngày 30/4, 01/5 và 07/5 năm 2018.

(2-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 78 /GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Sơn La, ngày 02 tháng 4 năm 2018

V/v tổ chức giao lưu bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm ngày 30/4, 01/5 và 07/5 năm 2018.

 

 

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc thành phố.

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5; nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào TDTT nói chung, môn bóng chuyền nói riêng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, rèn luyện thể lực, tăng cường đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức giao lưu bóng chuyền nam giữa các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc thành phố cụ thể như sau:

 1. Đối tượng tham gia, hình thức tham gia

1.1. Đối tượng tham gia

- Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nam trong các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc thành phố, có đủ sức khỏe và điều kiện tham gia thể thao nói chung, bóng chuyền nam nói riêng.

- Khuyến khích mỗi đơn vị trường học thành lập một đội độc lập; những đơn vị trường học không đủ điều kiện lập đội độc lập thì được liên quân với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã, phường hoặc đơn vị trường học kết nghĩa thuộc ngành GD&ĐT thành phố.

- Số lượng vận động viên mỗi đội không quá 12 người.

1.2. Hình thức tham gia: Tự nguyện, tự giác, đề cao trách nhiệm và kỷ luật.

2. Đăng ký tham gia

Các đơn vị trường học rà soát, trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế của đơn vị để lựa chọn đội tuyển, trên cơ sở đó lập danh sách đăng ký tham gia (theo 1 trong 2 mẫu gửi kèm) gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trước ngày 05/4/2018 (bộ phận Văn thư) để xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu.

3. Thời gian, địa điểm thi đấu

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 1- 2 ngày từ 14-15/4/2018 (Tùy theo số lượng đội tham gia)

- Địa điểm: Dự kiến tại sân trường Tiểu học Chiềng Lề và sân trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Sơn La.

3. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức giao lưu: Từ nguồn xã hội hóa và kinh phí hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2018.

- Các đội tham gia dự giải tự túc kinh phí tập luyện và chi phí khác trong quá trình tham gia giao lưu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc nghiên cứu và nhiệt tình hưởng ứng, tham gia./.

 

Nơi nhận:

 - Như kính gửi;

- TTLĐ Phòng GD&ĐT thành phố;

- Bộ phận Kế toán - Tài vụ, HĐ NGLL của Phòng;

 - Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Đào Văn Quang

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online