Tìm kiếm
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về Kế hoạch tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ thành phố năm 2014. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014). Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố triển khai nội dung tham gia Giải cầu lông cụ thể như sau:
Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch số 21 ngay 23/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về việc tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.
Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hàng chục tàu, trong đó có nhiều tàu được trang bị vũ trang vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế này của Trung Quốc đã gây phẫn nộ và tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế.
Thực hiện hướng dẫn số 108/HD-CĐN ngày 27 tháng 8 năm 2013 của CĐN Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn nhiệm vụ công đoàn năm học 2013-2014; Kế hoạch hoạt động Công đoàn Giáo dục thành phố năm học 2013-2014. Ban Thường vụ công đoàn giáo dục thành phố hướng dẫn các CĐCS báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:
Kính gửi: Các CĐCS trường MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Thực hiện Công văn số 149/LĐLĐ ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về tiếp tục tham gia ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; Công văn số 21/LĐLĐ ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
Kính gửi Công đoàn cơ sở các trường học. Đề nghị các Công đoàn nghiên cứu, thống kê theo biểu mẫu gửi kèm.
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X; Thực hiện Quy chế hoạt động toàn khoá của BCH công đoàn và Quy chế hoạt động của UBKT công đoàn giáo dục thành phố khoá XX nhiệm kỳ XX (2012-2017); Kế hoạch hoạt động công đoàn giáo dục thành phố, kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn năm học 2012-2013.
Kính gửi: Công đoàn cơ sở trường MN, TH, THCS Thực hiện Công văn số 33/CĐN-CĐGD ngày 5/4/2013 của Công đoàn Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012; Căn cứ Hướng dẫn số 99/HD-CĐN ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua 'Giỏi việc trường, đảm việc nhà” (có đăng tải trên Website của Phòng GD&ĐT cùng Hướng dẫn số 15/HD-CĐGD).
Thực hiện Hướng dẫn số 2513/HD-LĐLĐ ngày 16/01/2013 của LĐLĐ tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn tổng kết công tác tài chính Công đoàn năm 2012 và xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2013. Để đánh giá đúng tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2012; làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2013; Công đoàn Giáo dục thành phố hướng dẫn các CĐCS một số nội dung sau:
Thực hiện hướng dẫn số 220/CĐN ngày 28/12/2012 của công đoàn Ngành Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2012-2013. Ban Thường vụ công đoàn giáo dục thành phố hướng dẫn các CĐCS sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:
Để giúp các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành được chính xác, công bằng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hướng dẫn một số nội dung về tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng hàng năm với những nội dung chủ yếu sau đây:
Thực hiện Hướng dẫn số 1251/HD-UBND ngày 15/11/2012 của UBND thành phố Sơn La Sơn La về hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2012-2013. Hướng dẫn số 73/HD-TĐKT ngày 19/9/2012 của Ban TĐKT tỉnh Sơn La về việc thực hiện công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Sơn La. Do phòng GD&ĐT thành phố nhận được Hướng dẫn số 73/HD-TĐKT muộn, sau khi đã hướng dẫn các trường đăng ký thi đua năm học 2012-2013. Song, để đảm bảo đúng yêu theo hướng dẫn số 73/HD-TĐKT về công tác TĐKT của tỉnh Sơn La.
Căn cứ Hướng dẫn số 293/HD-LĐLĐ ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về Hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” như sau:
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2011, của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn Sơn La;
Căn cứ quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện công văn số 1329/HD-LĐLĐ, ngày 23/5/2011 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn. Thực hiện hướng dẫn số 77/HD-LĐLĐ, ngày 10/8/2011 của Ban Thường vụ CĐN về hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn.
Hiển thị :1-15 (của 19)
Page:1 - 2Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online