Tìm kiếm
Thông tin mới
Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2018 như sau:
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức 2018
Biểu mẫu tài chính
Đề nghị các trường tải mẫu, lập và gửi về bộ phận kế toán tài vụ phòng GD&ĐT thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND thành phố Sơn La về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2018; được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2017-2018.
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT/TW ngày 22/12/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức tết năm 2018; Công văn số 07/UBND-TH ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018; Thực hiện Công văn số 67/SGDĐT-VP ngày 15/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc Chỉ thị số 16/CT/TW ngày 22/12/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức tết năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 52/SGDĐT-TTr ngày 12/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác trợ giúp pháp lý 2018, để Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thực hiện Công văn số 44/SGDĐT-VP ngày 12/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các đơn vị trường trực thuộc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với một số nội dung trọng tâm như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018; Thực hiện Công văn số 32/SGDĐT-VP ngày 10/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 16/SGDĐT-TTr ngày 05/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự, để Kế hoạch số 176/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn thành phố Sơn La được triển khai thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022;
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử CBQL, giáo viên tham gia tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; Công văn số 49/SGDĐT-GDTH ngày 12/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập nhân sự tham gia báo cáo viên hội nghị tập huấn, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường Tiểu học thực hiện một số nội dung sau:
Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh và sinh viên giai đoạn 2015-2018 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam ký ngày 24/9/2015, trên cơ sở Công văn số 56/CV-HM2017 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hùng Mạnh.
Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2018; Thực hiện Công văn số 02/SGDĐT-VP ngày 02/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Hiển thị :91-105 (của 150)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online