Tìm kiếm
Thông tin mới
Căn cứ Công văn số 98/UBND-KGVX ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021; Thực hiện Công văn số 192/SGDĐT-VP ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Công văn về việc tiếp tục triển khai cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước"
Thực hiện Công văn số 148/SGDĐT-GDTH ngày 01/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; điều chỉnh phân phối chương trình cấp tiểu học; xây dựng ma trận đề, ra đề kiểm tra định kì; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 118/SGDĐT-TTr ngày 25/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 19/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 23/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Công văn số 105/SGDĐT-VP ngày 23/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 99/KH - SGDDT ngày 22/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai thực hiện công tác gia đình của ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các trường MN,TH,THCS trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện như sau:
Thực hiện Công văn số 112/KH - SGDDT ngày 24/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các trường MN,TH,THCS trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện như sau:
Căn cứ Công văn số 290/GDTD ngày 09/11/2017 của Báo Giáo dục và Thời đại về việc phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017-2018; Thực hiện Công văn số 92/SGDĐT-VP ngày 18/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Thực hiện Công văn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Sơn La về tập huấn trực tuyến kỹ thuật dạy học tích cực Tiểu học; Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử CBQL, giáo viên tham gia tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; Phòng GD&ĐT thành phố đã cử thành phần tham gia các lớp tập huấn trên theo quy định.
Công văn về việc lập danh sách tinh giảm biên chế đợt 2 năm 2018
Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/01/2018 triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2018
Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/01/2018 về thực hiện dân chủ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Sơn La
Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-GD&ĐT ngày 04/12/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi thành phố Sơn La năm học 2017-2018; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung về Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
Hiển thị :76-90 (của 150)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online