Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Công văn số 720/UBND-KT ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cơ sở đợt 1 năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường trực thuộc và các tổ chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phòng GD&ĐT thực hiện một số việc sau:
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá phân loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm;
Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND thành phố Sơn La về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, UBND thành phố tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Sơn La năm 2018.
Thực hiện kế hoạch phối hợp số 06/KHLN-ĐTN-ĐHTB ngày 02/4/2018 giữa Ban Thường vụ tỉnh đoàn và trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ IV - năm 2018, Phòng GD&ĐT thành phố - Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị BGH các trường THCS; Tiểu học; BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau:
Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng CBQL trường học năm 2018
Thực hiện Công văn số 690/UBND-VP ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Sơn La về việc giao phòng GD&ĐT thành phố tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kính đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX thành phố; các đơn vị trường trực thuộc như sau:
Công văn về việc phát động ủng hộ xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc
Thông báo thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Sơn La năm 2018
Thực hiện Công văn số 440/SGDĐT ngày 09/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trong trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn như sau:
Thực hiện Công văn số 16/CĐN ngày 04/3/2018 của Công đoàn Ngành Giáo dục Sơn La về việc tăng cường biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho giáo viên;
Căn cứ kết quả thảo luận Kế hoạch phát triển GD&ĐT của ngành GD&ĐT thành phố năm học 2018-2019 với Sở GD&ĐT ngày 11/4/2018, về cơ bản các số liệu của Kế hoạch đều phù hợp
Thực hiện Công văn số 374/SGDĐT-VP ngày 27/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
Ngày 09/4/2018 phòng GD&ĐT thành phố ban hành Công văn số 83/GD&ĐT về việc hướng dẫn rà soát, quản lý tài khoản trên trang mạng "Trường học kết nối"
Căn cứ Công văn số 1612/SGDĐT-TĐKT ngày 24/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018; Công văn số 424/SGDĐT ngày 05/4/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018, phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các đơn vị đánh giá các các lĩnh vực công tác và xét khen thưởng năm học 2017-2018 như sau:
Thực hiện Công văn số 446/SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai tập huấn và tổng kết năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung sau:
Hiển thị :1-15 (của 150)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online