Tìm kiếm
Danh Mục
Thực hiện Hướng dẫn số 143/HD-GD&ĐT ngày 09/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS thành phố Sơn La lần thứ hai, năm học 2017-2018 như sau:
Ngày 02/02/2018 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Thông báo số 32/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT lần thứ VIII, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XXVI thành phố Sơn La năm 2018, trong đó thông báo về nội dung Hội khỏe Phù Đổng có tổ chức thi cắm trại và nghi thức Đội tại sân trường THCS Chiềng Cơi.
Căn cứ Kế hoạch số 29/ KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018; Thực hiện Công văn số 158/SGDĐT-VP ngày 02/02/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
Để có căn cứ cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 thành phố Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 như sau:
Thư chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018
Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018;
Thực hiện Công văn số 136/SGDĐT-VP ngày 30/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc đảm bảo ATTP năm 2018; Công văn số 140/SGDĐT-VP ngày 30/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán, mùa lễ hội năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
Căn cứ Công văn số 442/UBND-KT ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rét đậm, rét hại; Thực hiện Công văn số 171/SGDĐT-VP ngày 05/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phòng, chống rét đậm, rét hại, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021
Căn cứ Công văn số 98/UBND-KGVX ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021; Thực hiện Công văn số 192/SGDĐT-VP ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Công văn về việc tiếp tục triển khai cuộc thi viết "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước"
Thực hiện Công văn số 148/SGDĐT-GDTH ngày 01/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; điều chỉnh phân phối chương trình cấp tiểu học; xây dựng ma trận đề, ra đề kiểm tra định kì; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 118/SGDĐT-TTr ngày 25/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 19/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 23/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:
Hiển thị :76-90 (của 150)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online