Tìm kiếm
Danh Mục
Ngày 18 tháng 8 năm 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La có Công văn số 1281/ SGDĐ- TTr về việc hưởng ứng cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017.
Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2018 theo đúng qui định. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố nghiêm túc, chủ động triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2018.
Công văn hướng dẫn nội dung quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Căn cứ Công văn số 2672/UBND-KGVX ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 353/TB-VPCP ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ; Thực hiện Công văn số 1313/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Công văn số 2672/UBND-KGVX ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Kế hoạch số 1312/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về tổ chức Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 trong toàn Ngành như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của Ngành Giáo dục; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018; Thông báo số 20/TB-SGD ĐT ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu tập dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018, phòng GD&ĐT thành phố thông báo triệu tập dự Hội nghị như sau:
Thực hiện Thông báo số 215-TB/BTCTU ngày 31/8/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức các trường học thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố; Thực hiện Công văn số 1759/UBND-NV ngày 01/9/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức;
Quyết định khen thưởng của các cấp năm học 2016-2017
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1324/HD-BCĐ ngày 28/8/2017 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017;
Căn cứ Hướng dẫn số 575/HD-SNV ngày 10/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định 17/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND, quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL năm 2017; Thực hiện các Quyết định bổ nhiệm CBQL trường học của Chủ tịch UBND thành phố Sơn La;
Công văn về việc bồi dưỡng các chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
Thông báo
Thực hiện Thông báo số 890 - TB/TU ngày 22.8.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức các đoàn công tác của tỉnh dự và chỉ đạo khai giảng năm học 2017 - 2018; Công văn số 3902/BGDĐT-VP ngày 23.8.2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Công văn số 1308/SGDĐT-VP ngày 24.8.2017 về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018;
Thực hiện Công văn số 3902/BGDĐT-VP ngày 23/8/2017 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 1308/SGDĐT-VP ngày 24/8/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các đơn vị nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 như sau:
Thực hiện Công văn số 1327/SGDÐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai thí điểm quỹ khuyến học Bảo Việt; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
Hiển thị :136-150 (của 150)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online