Tìm kiếm
Danh Mục
Công văn về việc khai thác, sử dụng Website
Thực hiện Công văn số 790/UBND-NV ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018. Để chuẩn bị cho việc báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của ngành đảm bảo đúng yêu cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh năm 2018 của EF, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 446/SGDĐT-GDTH ngày 11/4/2018; Kế hoạch số 150/KH-GD&ĐT ngày 20/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch giáo dục và tổng kết năm học 2017-2018 cấp tiểu học như sau:
Thực hiện Công văn số 463/SGDĐT-VP ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 457/SGDĐT-VP ngày 12/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 188/SGDĐT-TTr ngày 24/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường thực hiện một số nội dung như sau:
Thực hiện Công văn số 468/SGDĐT-TTr ngày 16/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong trường học năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 505/SGDĐT-VP ngày 20/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc đảm bảo an toàn trong trường học, để tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện Công văn số 720/UBND-KT ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cơ sở đợt 1 năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường trực thuộc và các tổ chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phòng GD&ĐT thực hiện một số việc sau:
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá phân loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm;
Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND thành phố Sơn La về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, UBND thành phố tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Sơn La năm 2018.
Thực hiện kế hoạch phối hợp số 06/KHLN-ĐTN-ĐHTB ngày 02/4/2018 giữa Ban Thường vụ tỉnh đoàn và trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Sơn La lần thứ IV - năm 2018, Phòng GD&ĐT thành phố - Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị BGH các trường THCS; Tiểu học; BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung sau:
Công văn về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng CBQL trường học năm 2018
Thực hiện Công văn số 690/UBND-VP ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Sơn La về việc giao phòng GD&ĐT thành phố tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kính đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX thành phố; các đơn vị trường trực thuộc như sau:
Hiển thị :1-15 (của 150)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Back · Next
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online