Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-GD&ĐT ngày 04/12/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La lần thứ hai năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La lần thứ hai, năm học 2017-2018.
Thực hiện Công văn số 16/SGDĐT-TTr ngày 05/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự, để Kế hoạch số 176/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự trên địa bàn thành phố Sơn La được triển khai thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018; Thực hiện Công văn số 32/SGDĐT-VP ngày 10/01/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử CBQL, giáo viên tham gia tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; Công văn số 49/SGDĐT-GDTH ngày 12/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập nhân sự tham gia báo cáo viên hội nghị tập huấn, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường Tiểu học thực hiện một số nội dung sau:
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Thông tin đơn vị
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online