Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-SGDĐT ngày 19/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 , phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018 với nội dung như sau:
Quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT thành phố Sơn La 2018
Báo cáo số liệu thực hiện Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về qui định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến hết năm học 2020-2021; Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND Tỉnh qui định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2017-2018 trên địa bàn Tỉnh Sơn La;
Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phòng, chống mại dâm năm 2018; Thực hiện Công văn số 285/SGDĐT-VP ngày 07/3/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phòng, chống mại dâm năm 2018, phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nhà trường thực hiện các nội dung sau:
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Thông tin đơn vị
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online