Tìm kiếm
Thứ 4, 20/10/2008
Thông tin mới
Thực hiện Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 của Công đoàn Giáo dục thành phố và nghị quyết Hội nghị BTV Công đoàn Giáo dục tháng 02 năm 2015 về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1975 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong nữ công nhân viên chức lao động với những nội dung như sau:
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là năm các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh,
Thực hiện công văn số: 196/UBND-TCKH ngày 02/02/2015 của UBND thành phố Sơn La về việc báo cáo tăng, giảm tài sản hiện có đến 31/12/2014; Để có số liệu tổng hợp báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND thành phố Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo yều cầu các đồng chí hiệu trưởng các đơn vị trường học khẩn trương nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện kiểm kê báo cáo tăng, giảm tài sản hiện có đến ngày 31/12/2014;
Thực hiện Hướng dẫn số 163/HD-CĐN ngày 30/12/2014 của Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La về công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 3 “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”.
Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2015, cụ thể như sau:
PCTN nhà giáo
Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thực hiện Hướng dẫn số 1073/HD-UBND ngày 10/10/2012 của UBND thành phố Sơn La hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Các đơn vị trường học lưu ý tải về và thực hiện.
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về Kế hoạch tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ thành phố năm 2014. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014). Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố triển khai nội dung tham gia Giải cầu lông cụ thể như sau:
Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch số 21 ngay 23/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về việc tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.
Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hàng chục tàu, trong đó có nhiều tàu được trang bị vũ trang vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế này của Trung Quốc đã gây phẫn nộ và tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế.
Thực hiện hướng dẫn số 108/HD-CĐN ngày 27 tháng 8 năm 2013 của CĐN Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn nhiệm vụ công đoàn năm học 2013-2014; Kế hoạch hoạt động Công đoàn Giáo dục thành phố năm học 2013-2014. Ban Thường vụ công đoàn giáo dục thành phố hướng dẫn các CĐCS báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:
Kính gửi: Các CĐCS trường MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Thực hiện Công văn số 149/LĐLĐ ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về tiếp tục tham gia ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; Công văn số 21/LĐLĐ ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
Tập huấn VEMIS
Các đơn vị tìm dữ liệu của đơn vị mình và tải về file tương ứng để làm dữ liệu PMIS đơn vị mình.
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện thống nhất Hệ thống phần mềm quản lí trường học (V.EMIS); Thực hiện Công văn số 35/DA-SREM ngày 27/7/2012 của của Ban Quản lý dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn V.EMIS tại các sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 40/DA-SREM ngày 22/8/2012 của Ban Quản lý dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lùi thời hạn nộp dữ liệu học sinh;
Thống kê EMIS
Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của Sở GD&ĐT; để có số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên toàn thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
Văn bản hành chính
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:
Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lí nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.
Thông tin đơn vị
Danh mục thông tin các đơn vị phòng GD&ĐT thành phố năm học 2011-2012
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online