Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo và Công văn số 3646/UBND-KGVX ngày 07/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.
Giấy mời dự kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Căn cứ Quyết định 2610/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025; Công văn số 297/KHCN-CN&QLKHCS ngày 25/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2610/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La;
Thực hiện kết luận số 2137/KL-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm xã hội cấp tại các đơn vị trường học từ năm 2011 đến hết năm 2016; Thông báo theo dõi số 397/TB-GSKT&XLSTT ngày 02/10/2017 của thanh tra tỉnh về thực hiện theo dõi kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm xã hội cấp tại các đơn vị trường học từ năm 2011 đến hết năm 2016;
Thông báo nội dung ủy quyền trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Sơn La
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Văn bản hành chính
Thông tin đơn vị
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online