Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc khai thác, sử dụng Website
Thực hiện Công văn số 790/UBND-NV ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018. Để chuẩn bị cho việc báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của ngành đảm bảo đúng yêu cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 503/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh năm 2018 của EF, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 446/SGDĐT-GDTH ngày 11/4/2018; Kế hoạch số 150/KH-GD&ĐT ngày 20/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch giáo dục và tổng kết năm học 2017-2018 cấp tiểu học như sau:
Thực hiện Công văn số 457/SGDĐT-VP ngày 12/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Thông tin đơn vị
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online