Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Công văn số 840/STC-KHNS ngày 24/3/2014 của Sở Tài chính về việc xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Công văn số 814/UBND-KTTH ngày 13/4/2015 về việc tạm ứng ngân sách thành phố để chi trả tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP.
Thực hiện Công văn số 377/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; để làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học như sau:
Căn cứ Công văn số 358/SGDĐT-KHTC ngày 11/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê cuối năm và tốt nghiệp năm học 2014-2015; Thực hiện công tác báo cáo thống kê giáo dục định kỳ năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
Căn cứ quy định đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành; Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 30/10/2012 của Tỉnh ủy Sơn La về việc kiểm điểm, đánh giá hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức; tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Căn cứ Công văn số 331/SGDĐT-TCCB ngày 06/5/2015 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tiếp tục triển khai đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học; báo cáo việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức;
Phòng GD&ĐT thành phố thông báo và mời các trường THCS đến bộ phận Văn thư phòng GD&ĐT thành phố để nhận Quyết định xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015. Thời gian: Trong ngày 18/5/2015 Trân trọng.
PCTN nhà giáo
Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thực hiện Hướng dẫn số 1073/HD-UBND ngày 10/10/2012 của UBND thành phố Sơn La hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Các đơn vị trường học lưu ý tải về và thực hiện.
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về Kế hoạch tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ thành phố năm 2014. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014). Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố triển khai nội dung tham gia Giải cầu lông cụ thể như sau:
Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch số 21 ngay 23/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Sơn La về việc tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.
Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hàng chục tàu, trong đó có nhiều tàu được trang bị vũ trang vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế này của Trung Quốc đã gây phẫn nộ và tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế.
Thực hiện hướng dẫn số 108/HD-CĐN ngày 27 tháng 8 năm 2013 của CĐN Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn nhiệm vụ công đoàn năm học 2013-2014; Kế hoạch hoạt động Công đoàn Giáo dục thành phố năm học 2013-2014. Ban Thường vụ công đoàn giáo dục thành phố hướng dẫn các CĐCS báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:
Kính gửi: Các CĐCS trường MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Thực hiện Công văn số 149/LĐLĐ ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về tiếp tục tham gia ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; Công văn số 21/LĐLĐ ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
Tập huấn VEMIS
Các đơn vị tìm dữ liệu của đơn vị mình và tải về file tương ứng để làm dữ liệu PMIS đơn vị mình.
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện thống nhất Hệ thống phần mềm quản lí trường học (V.EMIS); Thực hiện Công văn số 35/DA-SREM ngày 27/7/2012 của của Ban Quản lý dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn V.EMIS tại các sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 40/DA-SREM ngày 22/8/2012 của Ban Quản lý dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lùi thời hạn nộp dữ liệu học sinh;
Thống kê EMIS
Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của Sở GD&ĐT; để có số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên toàn thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
Văn bản hành chính
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:
Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lí nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.
Thông tin đơn vị
Danh mục thông tin các đơn vị phòng GD&ĐT thành phố năm học 2011-2012
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online