Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 782/KH-SGDĐT ngày 15/5/2017 của Sở GD&ĐT về triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ngành GD&ĐT năm 2017, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ngành GD&ĐT thành phố năm 2017 với những nội dung sau:
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện công tác phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2017-2020; Thực hiện Kế hoạch số 768/KH-SGDĐT ngày 12/5/2017 của Sở GD&ĐT về thực hiện công tác phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2017-2020, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2017-2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La với những nội dung cơ bản sau:
Đề nghị các trường cử cán bộ lên phòng GD&ĐT thành phố lấy Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở năm học 2016 - 2017 (gặp đ/c Hoàng Tiến Đạt - Cán bộ phòng GD&ĐT). Lưu ý: Phòng GD&ĐT gửi bản scaned_PDF.pdf Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm học 2015-2016 và danh sách kèm theo Quyết 1663 lên website của phòng GD&ĐT thành phố, đề nghị các trường tải về để lưu hồ sơ thi đua, khen thưởng và bổ sung hồ sơ thi đua khen thưởng (đối với cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen).
Đề nghị các trường cử cán bộ lên Phòng GD&ĐT thành phố lấy Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở năm học 2016 - 2017 (gặp đ/c Hoàng Tiến Đạt - Cán bộ phòng GD&ĐT). Lưu ý: Danh sách công nhận sáng kiến kèm theo Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở các trường tự tải bản mềm (đính kèm theo Thông báo này) để in ra đính kèm theo bản cứng Quyết định.
Thực hiện Công văn số 855/SGDĐT-CTTT ngày 23/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức triển khai tháng hành động vỉ trẻ em tỉnh Sơn La năm 2017, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các trường TH, THCS trên địa bán thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Văn bản hành chính
Thông tin đơn vị
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online