Tìm kiếm
Thông tin mới
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Thực hiện Công văn số 1052/SGDĐT-TTr ngày 25/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017;
Thực hiện Công văn số 1122/SGDĐT-TCCB ngày 13/9/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn như sau:
Thực hiện chương trình hoạt động toàn khoá của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố (nhiệm kỳ 2012-2017); kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 9/ 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố; Chi bộ phòng GD&ĐT thành phố. BTV Công đoàn Giáo dục thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Thực hiện Công văn số 1052/SGDĐT-TTr ngày 25/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017, phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 như sau:
Thực hiện Hướng dẫn số 1124/SGDĐT-GDPT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Hướng dẫn triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016-2017. Nhằm đẩy mạnh phòng trào ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường học trong thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016-2017, như sau:
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Văn bản hành chính
Thông tin đơn vị
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online