Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 138 - KH/TU ngày 28/6/2017 của Ban thường vụ Thành ủy Sơn La về bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2017; Kế hoạch số 1009/KH-SGDĐT ngày 13/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hè năm 2017 cho các cấp học từ mầm non đến THCS trên địa bàn thành phố như sau:
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Cựu giáo chức Việt Nam về việc cùng phối hợp chăm sóc Cựu giáo chức và xây dựng “Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp”, tiếp tục thực hiện công văn số 68/CĐN ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Công đoàn ngành giáo dục Sơn La; Công văn số 18/CV-CĐGD ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Công đoàn giáo dục thành phố Sơn La về việc xây dựng “Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp” ủng hộ Hội cựu giáo chức thành phố năm 2017.
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Hội Cựu giáo chức Việt Nam về việc cùng phối hợp chăm sóc cựu giáo chức và xây dựng “Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp”; Căn cứ Công văn số 68/CĐN ngày 22/8/2016 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh về việc phát động xây dựng “Quỹ tình nghĩa đồng nghiệp”;
Thực hiện công văn số: 2996/BGDĐT-KHTC ngày 13/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp số liệu chi ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1137/SGD ĐT-KHTC ngày 14/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc cung cấp số liệu chi ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Công văn số 884/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh;
PCTN nhà giáo
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Tập huấn VEMIS
Thống kê EMIS
Văn bản hành chính
Thông tin đơn vị
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online